Avoimen lähdekoodin yritysohjelmat tarjoavat  mahdollisuuksia edelläkävijöille

Pieni yritys voi  hyödyntää ilmaisohjelmia 

Open Source clarified by legos

Ohjelmistokehitys alkoi 60-luvulla avoimen kehittämisen mallilla ja seuraavien vuosikymmenien aikana siirryttiin vähitellen  huikean IT-rikastumisen aikaan.  Nimet Oracle, Microsoft, Accenture... ovat kaikille tuttuja. 90-luvun lopulta alkaen IT-kulujen riistäytyminen käsistä ja eri ohjelmien yhteensovittamisen haasteet ovat johtaneet etenkin suuryritysten ja julkkishallinnon kiinnostukseen kehittää avoimen lähdekoodin pohjalta rakennettuja ohjelmistoja. Nyt 2015 esimerkiksi 97,6% maailman 500 suurimmasta tietokoneesta käyttää suomalaisen Linus Thorvaldsin alullepanemaa avoimen lähdekoodin Linux-järjestelmää.

Konevuokraamo 1Rent ja Hannu Sjögren edustavat mielestämme rohkeita edelläkävijöitä, jotka tarttuvat  mahdollisuuteen hyödyntää  avoimen lähdekoodin yritysohjelmistoja kasvunsa tukena. Hannu on kokenut yrittäjä ja hän olisi hyvinkin voinut valita perinteisen konevuokraamojen tarpeisiin suunnatun suljetun ohjelmiston, kuten 95% alan yrityksistä.

Odoo image and text block
Comfortan tie Bonwaren asiakkaaksi  ja avoimen lähdekoodin tietojärjestelmän käyttäjäksi
Write one or two paragraphs describing your product, services or a specific feature. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

A Great Headline

A good subtitle

Miksi tehdä liiketoimintaa avoimella? 1. Nopeampi tuotteen levitys → Enemmän käyttäjiä • Säästöjä myynti- ja markkinointikuluissa 2. Osia ohjelmistosta muualta → Alhaisemmat kehityskustannukset • Hyödynnetään jo tuotettua ja testattua koodia 3. Enemmän testausta ja bugiraportteja → Parempi laatu • Open source -projektit saavat enemmän ja parempia bugiraportteja. 4. Mahdollista saada kehitystä ei-bisneskriittiseen suuntaan → Hyödyllisempi tuote • Otetaan yrityksen ulkopuolinen innovointivoima käyttöön ● Globaalit ohjelmistoprojektit epäonnistuvat usein. On haastavaa pilkkoa projekti osiin ja saada eri paikoissa kehitetyistä osista toimiva kokonaisuus. • Olisiko open source -projekteista otettavissa oppia? COSS – the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w . c o s s . f i JOIN NOW! Miksi tehdä liiketoimintaa avoimella? • Koska maailma on muuttunut • Internet on mahdollistanut yhteisöllisen kehittämisen ja ohjelmistojen kustannustehokkaan levittämisen • Open source -ohjelmien laatu ja tarjonta on parantunut • Koska asiakas on viisastunut • Asiakas osaa nykyään arvostaa yhteentoimivuutta ja modulaarisuutta • Asiakas tietää, että on olemassa vaihtoehtoja ➔ Kasvava trendi: asiakas vaatii avointa lähdekoodia

Tiellä avoimen lähdekoodin kannattajaksi?

Useasta erillisestä ohjelmasta 1 avoimen lähdekoodin tietojärjestelmään

A great way to catch your reader's attention is to tell a story. Everything you consider writing can be told as a story.

Great stories have personality. Consider telling a great story that provides personality. Writing a story with personality for potential clients will asist with making a relationship connection. This shows up in small quirks like word choices or phrases. Write from your point of view, not from someone else's experience.

Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide general audience in mind, your story will ring false and be bland. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.

Tiellä avoimen lähdekoodin asiakkaaksi?

Useasta erillisestä ohjelmasta 1 avoimen lähdekoodin tietojärjestelmään

Comforta on hotellien, ravintoloiden ja terveydenhuollon tekstiilipalveluihin erikoistunut yritys, jolla on toimintaa Pohjois-Euroopassa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä Pietarissa. Comforta on osa tekstiilipalveluyritys Lindströmiä, joka toimii Euroopassa ja Aasiassa.

 • Teollisuuspesula: henkilöstö > 400.
 • Käyttöönotto: Ahvenanmaa ja Suomi. n. 2500 h. Käynnistys 15.12.09. Kaikki tuotannossa on 1.12.2009
 • Liikevaihto: > 40 M€.
Odoo - Sample 1 for three columns

Haaste

 • Vanhan pesulajärjestelmän tuki päättyi.
 • Asiakaspalvelu ja toimitusvarmuus alalle kriittistä.
 • Vaihtaa 7 eri pesulajärjestelmää tiukassa aikataulussa yhteen kaikille sopivaan järjestelmään, joka voidaan lisäksi liittää erilliseen emoyhtiön monimutkaiseen ja suureen järjestelmään.
 • Tarve joustavuudelle, mm Ahvenanmaa erillisenä yksikkönä
Odoo - Sample 2 for three columns

Ratkaisu

 • Bonware toimitti uuden Open Source- toiminnanohjauksen OpenBravo-ohjelmistolla.
 • Asiakas voi hallita tilauksia, toimituksia ja laskutusta tehokkaasti.
Odoo - Sample 2 for three columns

Tulokset

 • Projekti toteutettiin suunniteltua aikataulua nopeammin
 • Eri toimintojen automaatioastetta kyetty nostamaan
 • Raportoinnin monipuolisuus lisääntynyt merkttävästi.
 • Digitaaliset asiakastilaukset vähensivät manuaalista työtä ja virheitä merkittävästi
 • Luottamus  Bonwaren palveluun jatkunut vuodesta 2008

First Feature

Tell what's the value for the
customer for this feature.

Second Feature

 • Openbravo ERP:Hallita tilauksia, toimituksia ja laskutusta tehokkaasti haastavassa ympäristössä.
 • Toteuttaa 7 pesulajärjestelmää tiukassa aikataulussa tuotantokäyttöön

Third Feature

A small explanation of this great
feature, in clear words.