Kaikki palveluna 

SaaS (Software as a Service)

 

Kaikki tarjotaan verkon yli palveluna

Minimoi laitteistokulut
Laitteistovaatimus: vain www-selain (& tulostin) riittää
Minimoi ylläpitokulut
J ärjestelmän ylläpidon, käytettävyyden ja varmistuskopiot hoitaa Bonware
Ei tarvita osaavan IT-henkilöstön kallista aikaa ja resursseja
Luotettavat varmennukset kaikesta tiedosta
Minimoi haitat laitteiden hajoamisesta: hinta ja menetetty aika
On paikkariippumaton

Voi käyttää vaikka kannettavalla missä tahansa