Odoo-yritysohjelmisto nopeasti käyttöön

1 ohjelma parissa viikossa, 3 ohjelmaa parissa kuukaudessa

Odoo - Sample 2 for three columns

Tutustumme toisiimme

Odoo yritysohjelmiston parhaita puolia on asiakkaitten, tuotteiden ja niihin liittyvien tapahtumien saumaton yhdistyminen kaikista ohjelmista myös taloushallintaan. Tarkistetaan ongelmakohdat nykyisesssä ohjelmistossanne.

Odoo - Sample 2 for three columns

Tarkistamme toiveet yksityiskohtaisemmin

Mikäli huomaamme mahdollisuuksia, sovimme yleensä uuden palaveriin, jossa tarkistetaan toiveet yksityiskohtaisemmin  ja tutustutaan  Odoo-yritysohjelmistoon käytännössä.

Odoo - Sample 3 for three columns

Teemme aikataulu- ja sopimusehdotuksen

Järjestelmä saattaa sisältää useampia ohjelmia, joiden käyttöönotto kannattaa vaiheistaa. I vaiheessa otetaan käyttöön 1-3 keskeistä ohjelmaa.  Sen jälkeen siirrymme II ja mahdollisesti III vaiheeseen riippuen järjestelmän toivotusta kattavuudesta.

Odoo - Sample 1 for three columns

Bisneksen  ja IT:n yhteensovittaminen

Pyydämme asiakasta toimittamaan meille perustiedot järjestelmää varten juuri  sopivina kokonaisuuksina. Kun saamme tietyn toiminnon valmiiksi, pyydämme asiakasta testaamaan ja hyväksymään toiminnon.

Projektinhallinnassa käytämme apuna  Odoo-projektityökalua, jolloin kaikki tietävät tehtävänsä, aikataulut ja mitä on viestitty kuormittamatta ketään turhaan.

Odoo - Sample 2 for three columns

Hallittu käyttöönotto

Teemme asiakkaan elämän helpommaksi tuntemalla oikean etenemistavan. Näin vältämme liian laajan etukäteissuunnittelun tuoman kuormituksen.

Prosessiimme kuuluu myös, että asiakas voi muuttaa mieltään. Tiedämme kokemuksesta, että asiat kypsyvät joskus hieman myöhässä. Silloin joustavuus on tarpeen.

Odoo - Sample 3 for three columns

Koulutus ja tuki

Koulutuksella varmistamme Odoo-ohjelmien nopean käyttöönoton ja järjestelmän tehokkaan hyödyntämisen.

Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti tekemällä töitä järjestelmän avulla. Kun tarvittavat vaiheet on käyty läpi, voidaan yrityksen toiminnot hoitaa Odoolla. Tuki varmistaa, että asiat hoituvat kaikissa tilanteissa.

Nopea käyttöönotto

Käyttöönotto alkaa heti perustamalla testiympäristö

Käytännönläheinen koulutus

Harjoittelu tekemisen kautta

Ystävällinen tuki

Ymmärrämme, että joskus menee sormi suuhun