Kaikki palveluna 

SaaS (Software as a Service)

 

Kaikki tarjotaan verkon yli palveluna

  Minimoi laitteistokulut
  Laitteistovaatimus: vain www-selain (& tulostin) riittää
  Minimoi ylläpitokulut
 J ärjestelmän ylläpidon, käytettävyyden ja varmistuskopiot hoitaa Bonware
 Ei tarvita osaavan IT-henkilöstön kallista aikaa ja resursseja
  Luotettavat varmennukset kaikesta tiedosta
  Minimoi haitat laitteiden hajoamisesta: hinta ja menetetty aika
  On paikkariippumaton

  Voi käyttää vaikka kannettavalla missä tahansa